Ảnh thực tê tủ bếp chữ L Nhà chị Hằng .

 

 

                                                                                    Ảnh thực tế tủ quần áo của căn  nhà 

  Dự án khác (20)